Τα νέα μας

Ξύλινες Σκάλες Μασίφ

Η εταιρέια μας κατασκευάζει Ξύλινες σκάλες μασίφ σε όλα τα είδη ξυλείας και σε όλες τις διαστάσεις.

Κατασκευάζουμε Ξύλινα σκαλοπάτιαΞύλινα ρίχτια και Ξύλινες κουπαστές σύμφωνα με τις ενδείξεις του πελάτη.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε την διαδικασία παραγωγής Ξύλινης σκάλας Μασίφ Δρύς.

 

Ξύλινες Σκάλες Μασίφ Ι.Χ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕΞ :