ΕΛΑΤΑΚΙΑ

Πληροφορίες

Περιγραφή

ή Λατάκια είναι κορμός πεύκου ή έλατου. Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή καλουπιών σκυροδέματος, στις στέγες και στις περιφράξεις (ως κορμοί).

Διατομή Μήκος
7.5 x 7.5 (cm) 4, 5, 6 (m)