ΕΛΑΤΟ

Πληροφορίες

Περιγραφή

Το Ντεκ από Σουηδικό Έλατο συναντάται στην πλειοψηφία των Ελληνικών κατοικιών. Χαρακτηριστικά:

  • Ποικιλία διαστάσεων (μεγάλα μήκη)
  • Καλές μηχανικές ιδιότητες
  • Kαρφωτό ή με κρυφό κλιπς

Και διαχωρίζεται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Πρώτο (με πολύ μικρό ροζάκι ανά μεγάλα διαστήματα)
  • Πέμπτο (με ρόζο)