ΜΕΡΜΠΑΟΥ

Πληροφορίες

Περιγραφή

Το Ντεκ Μερμπάου, προέρχεται από ξυλεία της Νοτίου Αφρικής. Χαρακτηριστικά:

  • Κυρίως Κοκκινωπό χρώμα (Ποικίλει από από αποχρώσεις του κίτρινου και καφέ)
  • Σκληρή Ξυλεία (Ιδιαίτερα σταθερό έναντι της υγρασίας)
  • Πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες. Συνίσταται σε περιοχές με υψηλή κυκλοφορία πεζών
  • Διαθέτει ένα φυσικό ελαιώδες χαρακτηριστικό που το καθιστά ανθεκτικό στον χρόνο (Δεν απαιτείται συντήρηση)
  • Καρφωτό ή με κρυφό κλιπς

Και διαχωρίζεται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Ισόβενο
  • Φαρδύβενο