Ξενοδοχειακή μονάδα στην Ρόδο

  • Ξύλινη εξέδρα ελάτης σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Ρόδο
  • Ξύλινη εξέδρα ελάτης σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Ρόδο
  • Ξύλινη εξέδρα ελάτης σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Ρόδο
  • Ξύλινη εξέδρα ελάτης σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Ρόδο

Πληροφορίες

Περιγραφή

Ξύλινη εξέδρα ελάτης