Σκέπαστρο στο Δήμο Χαϊδαρίου

Σύνθετη ξυλεία Ελάτης σε σκέπαστρο στο Δήμο Χαϊδαρίου - Έργα Αντωνόπουλος

Πληροφορίες

Περιγραφή

Σύνθετη Ξυλεία Ελάτης