Χαρτοσμαλτίνη

Πληροφορίες

Περιγραφή

Πάχος Πλάτος Μήκος
3 (mm) 1.85 (m) 2.8 (m)